Көмекші топ

Бұл бағыт мыналарды қамтиды:

- Инженерлік-геологиялық және инженерлік-гидрогеологиялық жұмыстар;

- Инженерлік-геодезиялық жұмыстар;

Біз не жобалаймыз