Құрылыс жұмыстары тобы

Бұл бағыт мыналарды қамтиды:

- Күрделі жөндеуді және қайта жаңартуды қамтитын инженерлік желілер мен жүйелерді орнату;

- Күрделі жөндеу мен қайта жаңартуды қамтитын автомобиль және темір жол құрылысы;

- Технологиялық жабдықты монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары;

- Топырақтағы арнайы жұмыстар;

- Ғимараттар мен құрылыстардың тіреу және (немесе) қоршау конструкцияларын салу және көптеген басқалар;

- Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений и многое другое;

Біз не жобалаймыз