Тау-геологиялық жұмыстар тобы

Бұл бағыт мыналарды қамтиды:

- Тау-кен өндірістерін жобалау (технологиялық);

- Қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игерудің жобалары мен технологиялық регламенттерін жасау;

- Қатты пайдалы қазбаларды өндіруді жобалау;

Біз не жобалаймыз